מוזיאון העינויים של אמסטרדם הוא מעט יוצא דופן ביחס למוזיאונים התרבותיים