אחד המאפיינים הבולטים של הולנד אלה הם טחנות הרוח, ואן סלוטן