מתחילים את הסיור בנואן (Nuenen) שנקרא גם כפר ואן גוך,

מתחילים את הסיור בנואן (Nuenen) שנקרא גם כפר ואן גוך,