הארמון המלכותי של אמסטרדם משמש את המלך לקבלות פנים רשמיות