מוזיאון הספינה באמסטרדם ללמוד את ההיסטוריה של העיר