הקונצרטחבאו הוא בניין הקונצרטים המרכזי של אמסטרדם

הקונצרטחבאו הוא בניין הקונצרטים המרכזי של אמסטרדם