הקיץ היא תקופת שיא הפארק מבחינת הפריחה המדהימה של פרחים ועצים מלבלבים