מוזיאון הבירה הלאומית הוא מוזיאון ייחודי שנמצא בתוך מבשלת בירה עתיקה

מוזיאון הבירה הלאומית הוא מוזיאון ייחודי שנמצא בתוך מבשלת בירה עתיקה