הייניקן מיוזיק הול נחשב לאחד מהיכלי המוזיקה הטובים בעולם מבחינת סאונד

הייניקן מיוזיק הול נחשב לאחד מהיכלי המוזיקה הטובים בעולם מבחינת סאונד